Strada Tipografiei

Nume Client: Municipiului Cluj Napoca

Data Proiect: 2021

Categorie:

Realizarea amenajării tronsonului în cauză aparținând Străzii Tipografiei se va face prin înlocuirea integrală a pavajului existent (asfalt, borduri beton) și a elementelor de mobilier urban existente. Se va avea în vedere de asemenea redistribuţia zonelor funcționale ale străzii în vederea obținerii unui spațiu public de calitate pentru oraș. Toate elementele infrastructurii edilitare existente în zonă se vor rezolva în sisteme subterane moderne.

Apele pluviale de pe pavaje vor fi colectate într-o rigolă longitudinală tip fantă dispusă în lungul circulației. Diferitele tipuri de pavaje propuse sunt realizate din piatră, dispuse cu denivelări minime și cu pantă de 2% înspre rigolă.

Iluminatul general este asigurat de stâlpi de iluminat stradali dispuși pe traseul străzii. La fiecare arbore îi corespunde un proiector lumină dispus în grilajul de protecție pentru iluminatul ambiental al vegetației înalte.

Toate capacele căminelor de vizitare ale rețelelor edilitare dispuse subteran vor fi de tip camuflat cu dale de piatră granit.

Proiecte conexe

DE-Construct îmbină buna pregătire profesională, tehnologia și tendințele noi pentru a livra calitate.

Proiectul tău este complex?
Noi ne adaptăm nevoilor tale.