CL 12 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic

Nume Client: Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetele Cluj si Salaj

Data Proiect: 2014-2020

Categorie:

Lucrarilor de extindere a retelelor de alimentare cu apa în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara si a rețelelor de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU în Sic este implementat in cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014 – 2020.

Proiectul de investitii se incadreaza in obiectivele Axei Prioritare nr. 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condiții de management eficient al resurselor” ale Programului Operational Infrastructura Mare pentru perioada 2014 – 2020, si raspunde obligatiilor asumate prin Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, si conformarea cu cerintele Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate.

Una din actiunile propuse pentru atingerea acestui obiectiv specific se refera la proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate), cu urmatoarele tipuri de subactiuni:

 • Construirea/reabilitarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate (cu treapta tertiara de epurare, acolo unde este cazul) care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice biodegradabile in aglomerari mai mari de 2.000 l.e., acordandu-se prioritate aglomerarilor cu peste 10.000 l.e.;
 • Implementarea si eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
 • Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu masuri de crestere a sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile.
 • Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei;
 • Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in localitatile urbane si rurale.

Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea calității și accesului la infrastructura de apă și evacuare ape uzate în județele Cluj și Sălaj, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apă și evacuare ape uzate în concordanță cu practicile și politicile UE prin:

 • Asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, la tarife accesibile;
 • Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările ;
 • Îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
 • Îmbunătățirea managementului nămolului provenit de la tratarea apei și apei uzate;
 • Crearea de structuri inovatoare și eficiente pentru managementul apei.

Lucrarile in cadrul proiectului sunt:

 • Extindere sistem de alimentare cu apa in UAT Caseiu
 • Sistemul de alimentare cu apă nou proiectat în localitatea Sălătruc cuprinde următoarele:
 • Racordarea rețelei existente la SP Sălătruc;
 • Stație de pompare
 • Conducta de aducțiune din PEID PE 100 PN 10, SDR 17
 • Rețea de distribuție localitatea Sălătruc si branșamente la consumatori;
 • Montare /realizare camine de vane complet echipate;
 • Executie hidranti subterani pentru stingere incendiu pe retelele noi de apa.
 • Sistemul de alimentare cu apă nou proiectat în localitatea Guga cuprinde următoarele:
 • Conducta de aducțiune din PEID PE 100 PN 10, SDR 10;
 • Stația de pompare Guga.
 • Realizarea unei gospodarii de apă în localitatea Guga

Gospodaria de apa noua cuprinde Rezervorul de inmagazinare, Statia de clorinare cu hipoclorit; Camine de vane; Bazin vidanjabil; Instalatii hidraulice aferente rezervoarelor; Retele tehnologice interioare; Retele tehnologice exterioare; Sistematizare verticala si drumuri in incintele din cadrul gospodariilor de apa.

 • Rețea de distribuție localitatea Guga si branșamente la consumatori;
 • Montare /realizare camine de vane complet echipate;
 • Executie hidranti subterani pentru stingere incendiu pe retelele noi de apa.
 • Extindere sistem alimentare cu apa in UAT Chiuiesti
 • Sistemul de alimentare cu apă nou în localitatea Chiuiești cuprinde următoarele:
 • Conducta de aducțiune se va realiza din PEID PE 100 PN 10, SDR 17, PEID PE 100 PN 10, SDR 11, care va alimenta rezervorul existent (2015).
 • 2 Stații de pompare din localitatea Chiuiești;
 • Rețea de distribuție localitatea Chiuiești si branșamente la consumatori;
 • Montare /realizare camine de vane complet echipate;
 • Executie hidranti subterani pentru stingere incendiu pe retelele noi de apa.
 • Sistemul de alimentare cu apă nou proiectat în localitatea Strâmbu cuprinde următoarele:
 • Conducta de aducțiune din PEID PE 100 PN 10, SDR 17 si PEID PE 100 PN 16, SDR 11.
 • Realizarea unei gospodarii de apă în localitatea Strambu.

Gospodaria de apa noua cuprinde Rezervorul de inmagazinare, Statia de clorinare cu hipoclorit; Camine de vane; Bazin vidanjabil; Instalatii hidraulice aferente rezervoarelor; Retele tehnologice interioare; Retele tehnologice exterioare; Sistematizare verticala si drumuri in incintele din cadrul gospodariilor de apa

 • Rețea de distribuție localitatea Strâmbu si branșamente la consumatori.
 • Montare /realizare camine de vane complet echipate;
 • Executie hidranti subterani pentru stingere incendiu pe retelele noi de apa.
 • Sistemul de alimentare cu apă nou proiectat în localitatea Măgoaja cuprinde următoarele:
 • Conducta de aducțiune din PEID PE 100 PN 10, SDR 17 si PEID PE 100 PN 16, SDR 11;
 • 2 Stații de pompare din localitatea Măgoaja;
 • Realizarea unei gospodarii de apă în localitatea Magoaja

Gospodaria de apa noua cuprinde Rezervorul de inmagazinare, Statia de clorinare cu hipoclorit; Camine de vane; Bazin vidanjabil; Instalatii hidraulice aferente rezervoarelor; Retele tehnologice interioare; Retele tehnologice exterioare; Sistematizare verticala si drumuri in incintele din cadrul gospodariilor de apa.

 • Rețea de distribuție localitatea Măgoaja si branșamente la consumatori.
 • Montare /realizare camine de vane complet echipate;
 • Executie hidranti subterani pentru stingere incendiu pe retelele noi de apa.
 • Extindere sistem alimentare cu apa in UAT Cuzdrioara
 • Sistemul de alimentare cu apă nou proiectat în localitatea Cuzdrioara cuprinde următoarele:
 • Rețea de distribuție localitatea Cuzdrioara. Conducta de distributie din PEID PE 100RC PN 10, SDR 17.

Proiecte conexe

DE-Construct îmbină buna pregătire profesională, tehnologia și tendințele noi pentru a livra calitate.

Proiectul tău este complex?
Noi ne adaptăm nevoilor tale.