Strada Kogălniceanu

Nume Client: Municipiului Cluj Napoca

Data Proiect: 2021

Categorie:

Străzile Kogalniceanu, Universității și străzile adiacente sunt situate în intravilanul municipiului Cluj Napoca.

Strada Mihail Kogălniceanu, paralelă laturii sudice a respectivei incinte, este delimitată la vest de strada Universității și la est de strada Baba Novac, intersectându-se la distanțe aproximativ egale cu trei străzi dezvoltate pe direcția nord-sud: strada Emmanuel de Martonne, strada Hermann Oberth în continuarea căreia apare ușor decalat strada Kovács Dezsö și strada Gaál Gábor. Aceste intersecții de străzi sunt susținute de lărgiri spațiale de tip piațetă, nevalorificate la ora actuală. Fiecare segment de stradă delimitat de două intersecții succesive prezintă caracteristici distincte.

În cadrul prezentului proiect se disting specialități, prezentate după cum urmează:

  • Lucrări de reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare
  • Fântâni de băut apa (cișmele)
  • Sistem de picurare automatizat
  • Instalații și rețele electrice

Proiecte conexe

DE-Construct îmbină buna pregătire profesională, tehnologia și tendințele noi pentru a livra calitate.

Proiectul tău este complex?
Noi ne adaptăm nevoilor tale.